Dětský klub Kamecháček slouží jako centrum, kde si mohou děti a rodiče na rodičovské dovolené najít nové přátele, smysluplně trávit volný čas a v neposlední řadě se vzdělávat, vyměňovat si cenné zkušenosti, ale také zapojit se do společenského života a vyhnout se tak problémům, které rodiče na rodičovské dovolené občas provázejí – pocity odcizení, izolace.

Dětský klub Kamecháček funguje v několika rovinách:

  1. Dopolední a odpolední volnočasové aktivity pro děti a dospělé – cílem je, aby se rodiče a děti měli možnost blíže seznámit, získat sociální vazby přímo v místě svého bydliště a kvalitně trávit svůj volný čas. Např. cvičeníčko, výtvarné tvoření, flétnička, tanečky, angličtina pro děti apod.

  2. Jednorázové aktivity pro děti a dospělé – např. ozdravné pobyty v přírodě, závody, mikulášské besídky, odborné přednášky apod.