FLÉTNIČKA

KDY: PONDĚLÍ 16:00 - 18:00 (rozdělení dle pokročilosti) 

KDE: DK KAMECHÁČEK - ŘÍČANSKÁ 5

VĚK DĚTÍ: 4 - 12 let

DÉLKA LEKCÍ: 30 min 

CENA LEKCÍ: 960,- / pololetí

FLÉTNA NENÍ: 2.4. a 7. 5. 2018

LEKCE DRUHÉHO POLOLETÍ: 26. 2. - 28. 5. 2018

Pomocí notových kamarádů se děti seznámí s hudbou. Flétna je hudební nástroj pozitivně působící na zdraví dýchacího ústrojí a motoriku prstů. Výuka probíhá zábavnou formou, neboť hlavním cílem tohoto kroužku je především to, aby byla hra na flétnu pro děti potěšením.

  • Hra na flétnu má velký význam z hlediska správného dýchání

  • Děti získávají základy pro další hudební rozvoj.

  • Hra na flétnu u dětí rozvíjí rytmické a především hudební cítění.

    V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte na kamechacek@gmail.com, předmět flétna.