Lektor

Klára PAVLIŠTOVÁ
Klára Pavlištová se narodila ve Vysokém Mýtě, kde studovala ZUŠ (flétna, hoboj). Ve studiu hudby dále pokračovala na Konzervatoři Pardubice v oboru hra na hoboj. Učitelskou praxi začala na ZUŠ v Dolním Újezdě. Nyní studuje Janáčkovu Akademii Múzických umění v Brně ve hře na hoboj. Vede soukromé lekce výuky hry na flétnu a vyučuje také hudební nauku. Věnuje se i výcviku psů.