LEKTORKA VÝTVARNÉHO TVOŘENÍ

Mgr. Kristýna HERMANOVÁ

Narodila se v Brně. Vystudovala pedagogické lyceum v Lerchově ulici a následně obor učitelství výtvarné výchovy a matematiky na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Při studiu si přivydělávala doučováním matematiky a hlídáním malých dětí. Po ukončení studia nejdříve sbírala pedagogické zkušenosti na základní škole ve Šlapanicích a Masarykově základní škole v Zemědělské ulici v Brně. Poté učila výtvarnou výchovu na Moravském gymnáziu v Brně a pracovala jako chůva a výtvarnice v dětské skupině Človíček v Brně. V současnosti je na rodičovské dovolené a stará se o dvouletou dceru.