Iniciály

Dětský klub Kamecháček, z. s.

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 17202

Sídlo: Kytnerova 17, Brno 621 00 

IČO: 01374427

Bankovní spojení:  2000385659/2010 ( FIO banka )

Historie a současnost:

Spolek Dětský klub Kamecháček vznikl v únoru roku 2013. Jeho hlavní snahou je podpora komunitního života v nově vzniklém sídlišti Bystrc – Kamechy a také vytvořit funkční občanskou společnost v obci tak, aby se oblast nestala pouze jakousi noclehárnou pro své obyvatele.  Ve své činnosti se zaměřuje zejména na rodinu. Cílovou skupinou jsou proto budoucí rodiče, současní rodiče, prarodiče, ale samozřejmě zejména děti.

Dětský klub Kamecháček slouží jako centrum, kde si mohou děti a rodiče na rodičovské dovolené najít nové přátele, smysluplně trávit volný čas a v neposlední řadě se vzdělávat, vyměňovat si cenné zkušenosti, ale také zapojit se do společenského života a vyhnout se tak problémům, které rodiče na rodičovské dovolené občas provázejí – pocity odcizení, izolace.

Dětský klub Kamecháček funguje v několika rovinách:

  1. Dopolední a odpolední volnočasové aktivity pro děti a dospělé – cílem je, aby se rodiče a děti měli možnost blíže seznámit, získat sociální vazby přímo v místě svého bydliště a kvalitně trávit svůj volný čas. Např. cvičeníčko, výtvarné tvoření, flétnička, tanečky, angličtina pro děti apod.

  2. Jednorázové aktivity pro děti a dospělé – např. ozdravné pobyty v přírodě, závody, mikulášské besídky, odborné přednášky apod.