PODPORA DĚTSKÉHO KLUBU KAMECHÁČEK z.s.

Touto cestou děkujeme všem, kteří nás podporují. Také díky Vašim příspěvkům může Dětský klub Kamecháček fungovat.

 

Především chceme poděkovat:

  • ÚMČ Brno - Bystrc za poskytnutí finanční dotace

  • Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace

  • MMB, odboru zdraví za poskytnutí finanční dotace

  • MMB, odboru školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí finanční dotace

  • dále pak všem rodičům,  kteří nás podporují materiálně, ať již dodáním hraček či hygienických potřeb nebo se dobrovolně podílí na realizaci našich aktivit

Veškeré Vaší pomoci si nesmírně vážíme.