Provozní řád Rosnička

1.Docházka

 • Rosnička je otevřena od 8:30 – 12:30 hod. Děti je možno přivést v časovém rozmezí mezi 8:30 – 9:00 hod (ne později!!!) a vyzvednout od 12:00 - 12:30 hod. 

 • Pozdní vyzvedávání dětí – prosíme maminky, aby se snažily vyzvedávat děti opravdu včas, nejpozději do 12:30 hod. Za opakované pozdní příchody budeme muset požadovat platbu 50,- Kč navíc k denní sazbě.

 • Rosničku bude navštěvovat každý den maximálně 12 dětí, o které se budou starat 2 zkušené lektorky. Profil lektorek najdete v sekci Lektoři.

2.Platba

 • Denní sazba je dána počtem navštěvovaných dní v týdnu (1–2 dny v týdnu: 265 Kč / 3 x v týdnu: 245 Kč ).

 • Platba docházky se platí vždy na účet bankovním převodem do dvacátého dne v měsíci. Platba je na 1 kalendářní měsíc předem (v září na říjen, v říjnu na listopad atd.).

 • Rodiče obdrží přesnou částku, kterou mají za dítě zaplatit na další měsíc, a číslo účtu od lektorky v Rosničce. Částka je vypočtena dle počtu dní v příslušném měsíci (např. dítě chodí každé pondělí, tj. říjen má 5 pondělků, listopad má 4 pondělky atd.).

3.Omluvenky

 • Dítě je možné omluvit na mob. telefon hlavní lektorky 605 812 455 (číslo bude také vyvěšeno na nástěnce v klubu, nejpozději do 18:00 hod. předchozího dne, formou SMS zprávy!!! Toto bude bráno jako řádná omluva (i v sobotu a v neděli).

 • Omluva po 18:00 hod předchozího dne nebo ráno v den docházky není možná – lekce propadá!!! Jediná varianta je, že si maminka najde samostatně za sebe náhradu a nahlásí to SMS zprávou lektorce.

 • Každou řádnou omluvu lze, po dohodě s lektorkou, nahradit pouze jiný den než je pravidelná docházka vašeho dítěte, pokud je volné místo.

 • Náhrady lze vybrat pouze za jeden měsíc zpětně (např. v říjnu náhrady za září a říjen, v listopadu náhrady za říjen a listopad atd.).

 • Pokud si nahlásíte náhradu omluvené lekce a tuto náhradu musíte opět omluvit, je to možné, ale opět pouze do 18:00 hod. předchozího dne a neprodlužuje se tím doba, kdy je možné omluvu vybrat.   

 • Náhrady u dětí, které chodí pravidelně v určený den do Rosničky, lze vybrat pouze v době, kdy má dítě zaplacený další měsíční blok lekcí.

 • U dětí, které navštěvují Rosničku 5x týdně a jsou řádně omluveny, se za omluvenky vrací 50% z celkové částky.  

 • Dlouhodobé omluvy se budou řešit individuálně.

4.Nemoc dětí

 • Do Rosničky nesmí nemocné děti!!! Za nemoc se považuje i rýma (silná, zelená) a akutní kašel!!!

 • Buďte prosím ohleduplní k ostatním dětem a maminkám a nemocné dítě nechejte doma.

 • Lektorka má právo, pokud se jí dítě jeví jako nemocné, odeslat je hned ráno zpět domů s rodiči a nebo zavolat rodičům a požádat o předčasné vyzvednutí dítěte.

5.Stravování dětí

 • Každé dítě si s sebou do Rosničky nosí své jídlo a pití v řádně označené krabičce a netekoucí označené láhvi. Svačinka bude umístěna do předem připravených a obrázkem označených krabic dětí. Svačinka bude podávána cca v 9:45 hod.

 • Nedávejte dětem potraviny podléhající rychlé zkáze ani příliš velké porce, pokud si nejste jisti, že je sní. Z hygienických důvodů nelze v klubu uchovávat po celé dopoledne otevřené nedojezené potraviny a budou muset být vyhozeny. Raději dvě malé zvlášť balené porce než jednu velkou.

 • Dětem prosím nedávejte do Rosničky sladkosti (bonbony, čokolády, lízátka, atd.).

6. Oblečení dětí

 • Nejlépe – tričko, tepláčky, kraťasy, papučky – vše řádně označené!!!

 • Dětem prosím přibalte do batůžku náhradní označené oblečení!!!  

 • U dětí, které mají pleny - přibalte pleny, vlhčené ubrousky, krém.

7. Vyzvedávání

 • Dítě bude předáno pouze osobám určeným v přihlášce. Pokud má dítě vyzvednout výjimečně někdo jiný, musí o tom rodič dítěte informovat ústně lektorku ráno při přebírání dítěte a uvést iniciály vyzvedávajícího, které pak lektorka zkontroluje (jméno, č. OP, evtl. další).

DOPORUČUJEME :

 •  Dítě předem připravte a řekněte mu, že bude v Rosničce s jinými dětmi a tetami bez vás (nelžete mu).

 •  Opakujte mu stále dokola, že jakmile si pohraje a posvačí, tak si pro něj příjdete.

 •  Chcete, aby si pohrálo a pěkně si to užilo.

 •  Při převlékání dítěte mu zopakujte, kam jdete a že se vrátíte a poté předejte dítě lektorkám.

 •  Nesmlouvejte s dítětem a společný pobyt v herně při předávání neprotahujte.